سامانه ثبت و مدیریت خدمات آزمایشگاهی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده شیمی    عضویت سریع
    ورود به سایت
    خدمات
        آزمایشگاه NMR  
        آزمایشگاه تخلخل سنج  
        آزمایشگاه FT-IR
        آزمایشگاه STA
    هزینه خدمات
    نرم افزار های مورد نیاز


دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان
صندوق پستي: 1159-45195
دورنگار: 33153007-024
تلفن: 33153007-024
design by: faragaman

صفحه ورود کاربر


خدمات آزمایشگاهی دانشگاه
آزمایشگاه NMR   آزمایشگاه تخلخل سنج   آزمایشگاه FT-IR   آزمایشگاه STA
       

اخبار

Connected successfullyhello

نام کاربری
کلمه عبور
نوع کاربر